Tel: 036/806-124 | 036/805-546 (poslije 15.00 sati)     E-mail: info@jkpcapljina.ba

Plan nabava i realizacija


 

Plan nabava za 2022. godinu

 

 

 

04.05.2022.

 


 

Realizacija ugovora za 2022. godinu

 


 

Plan nabava za 2021.

 

 


 

Plan nabava za 2020. 

 


 

Plan nabava za 2019.

14.01.2019.

 


 

Plan nabava za 2018.

 


 

Realizirani planovi od 2017. do 2021. godine