Tel: 036/806-124 | 036/805-546 (poslije 15.00 sati)     E-mail: info@jkpcapljina.ba

O nama

Javno komunalno poduzeće „Čapljina“ (JKP Čapljina) d.o.o. Čapljina posluje od 1954. godine. Osnovao ga je tadašnji Narodni odbor općine Čapljina pod nazivom Uprava  za komunalne poslove. Tijekom narednog razdoblja Poduzeće je više puta mijenjalo naziv. Sadašnji naziv nosi od 2006. godine kada je upisano u Registar kod Općinskog suda u Mostaru na temelju Rješenja o upisu, br. Tt – 0 – 630/06 od 17.11.2006. godine.

Poduzeće obavlja sljedeće djelatnosti:

 • skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
 • odvodnja otpadnih voda (kanalizacija)
 • odvoz smeća iz grada i s područja mjesnih zajednica
 • čišćenje gradskih javnih površina
 • izgradnja i održavanje gradskih zelenih površina
 • upravljanje javnom rasvjetom i njeno održavanje
 • odvodnja oborinskih voda- obavljanje zanatsko
 • instalacijskih radova za vlastite potrebe
 • pružanje usluga trećim osobama komunalnom mehanizacijom (čišćenje septičkih jama i odvoza pitke vode autocisternom)
 • upravljanje vodovodom i javnom kanalizacijom, te njihovo održavanje
 • izdavanje suglasnosti za priključenje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
 • obračun i naplata komunalnih usluga, te obračun i naplata komunalne naknade
  prateće djelatnosti: protokol, knjigovodstvo i arhiv