Tel: 036/806-124 | 036/805-546 (poslije 15.00 sati)     E-mail: info@jkpcapljina.ba

Cjenik smeća

Napomena : Cijene smeća koje plaćaju poduzeća određene su klasifikacijom posla samog poduzeća, i sukladno sa tim formira se odgovarajuća cijena.

 

  Grupa Mjerna jedinica Cijena
Kućanstvo m2 0,07 KM
Privreda 1 m2 0,66 KM
-||- 2 m2 0,16 KM
-||- 3 m2 0,55 KM
-||- 4 m2 0,22 KM
-||- 1 A m2 0,33 KM
-||- 2 A m2 0,08 KM
-||- 3 A m2 0,28 KM
-||- 4 A m2 0,11 KM